>
CUKRÁRKA KATKA, sladké potešenie
Didaktický videoprogram pre odborný predmet Cukrárska technológia
©  Ján Čalovka, 2014
Obal DVD - Ozdoby z modelovacej hmoty
Bakalárska práca
Ozdoby z modelovacej hmoty
Fakulta prírodndných vied UMB Banská Bystrica - 2012
Ukážka z DVD
Katarína Čalovková