>
CUKRÁRKA KATKA, sladké potešenie
Kurzy:
2013 - Začíname s čokoládou - ZEUS
2015 - Certifikát HACCP
2016 - Jednoduché účtovníctvo
2017 - Podvojné účtovníctvo
Ocenenia:
2008 - zlatá medaila - Danubius gastro, Poézia v gastronómii, cukrár junior
2008 - 1 miesto - Akademik gastro - kategória cukrár
2008 - Ocenenie za úspešné reprezentovanie Banskobystrického
samosprávneho kraja
2009 - strieborná medaila - Danubius gastro, Poézia v gastronómii, cukrár senior
Moja profesijná práca:
2007 - 2008 Združená stredná škola služieb vo Zvolene, pozícia: Majster odbornej
výchovy, cukrárka
2008 - príprava pohostenia, pozícia cukrár - Slávik 2008, Hotel Bratislava
2008 - letná brigáda na pozícii cukrár - Hotel Bratislava
V roku 2004 som nastúpila na štúdium do Združenej strednej školy služieb vo Zvolene, učebnom odbore: Cukrár, ktorý som ukončila záverečnou skúškou v roku 2007.
Po ukončení trojročného štúdia som pokračovala v štúdiu na Združenej strednej škole služieb vo Zvolene v  štúdijnom odbore: Spoločné stravovanie. V roku 2009 som štúdium úspešne ukončila maturitnou skúškou.
Pre dosiahnutie vyššieho vzdelania som v rokoch 2009 - 2012 absolvovala štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, štúdijnom odbore: Učiteľstvo praktickej prípravy. Štúdium som ukončila štátnymi skúškami s titulom Bakalár ( Bc.).
Bakalárska práca
V štúdiu som pokračovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v štúdijnom odbore: Učiteľstvo technických odborných predmetov. Štúdium som ukončila štátnymi skúškami s titulom Magister ( Mgr.).
Diplomová práca
Zlatá medaila - Danubius gastro, Poézia v gastronómii Strieborná medaila - Danubius gastro, Poézia v gastronómii
1. miesto – Akademik gastro – kategória cukrár Ocenenie za úspešné reprezentovanie
Začíname s čokoládou - ZEUS CERTIFIKÁT HACCP Mgr.Katarína Čalovková
©  Ján Čalovka, 2013