>
CUKRÁRKA KATKA, sladké potešenie
Druhy obrúčok a prístavkov
©  Ján Čalovka, 2014
Obla DVD - Druhy obrúčok a prístavkov
Ukážka z DVD
Fakulta prírodndných vied UMB Banská Bystrica - 2014
Didaktický videoprogram pre odborný predmet Technológia.
Odbor: Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
Diplomová práca
Bc. Katarína Čalovková